در سال‌های اخیر فرزندخواندگی تغییرات زیادی کرده است. فرزندخواندگی علنی و نوزادها بسیار بیشتر از گذشته است. همین امر باعث شده است که فرزندخواندگی نسبت به گذشته متفاوت باشد.

ادامه مطلب

فرزندخواندگی هم مثل زندگیه؛ حتا خود زندگیه: بالا داره، پایین هم داره. نه به اون شیرینیه که در سریال‌های تلویزیونی نشون می‌دن، نه به اون تلخی که از مردم کوچه و بازار می‌شنویم.

ادامه مطلب