مادران زیستی برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم که مادر زیستی باشه. مادر زیستی به من گفته بودن که یک هفده ساله نمی‌تونه از بچه مراقبت کنه یا نیازهای بچه رو برآورده کنه. به من گفته بودن که هر بچه‌ای به دو نفر پدر و مادر نیاز داره. به من گفته بودن که اگر مدارک رو [...]
ادامه مطلب

ترس‌ها و ارتباط با دیگر اعضای خانواده، به خصوص خواهر و برادری که فرزندخوانده نیستند، دشواری‌هایی برای فرزندخوانده‌ها ایجاد می‌کند. بخش پایانی این فصل از کتاب خرد فرزندخواندگی به این چالش‌ها می‌پردازد.

ادامه مطلب

برخی فرزندخوانده‌ها احساس می‌کنند به سیاره‌ای دیگر تعلق دارند، گروهی دیگر گونه‌ای دیگر فکر می‌کنند… فرزندخوانده‌ها نگاه‌های متفاوتی به فرزندخواندگی دارند که در این فصل کتاب خرد فرزندخواندگی مرور شده است.

ادامه مطلب

فرزندخواندگی مسایل خاص خودش را دارد. تفاوت ترتیب آمدن بچه‌ها و سن‌شان، یادآوری فرزندخواندگی با اتفاق‌های ریزودرشت اطراف، دنبال مقصر بودن از جمله مسایل خاص فرزندخواندگی است.

ادامه مطلب

سوگ‌واری یک واکنش طبیعی دربرابر از دست دادن است. سوگ‌واری روندی است برای التیام یافتن که به شجاعت نیاز دارد و با آسیب‌پذیری همراه است. فقدان و سوگ‌واری از موضوعات مرکزی و اصلی در فرزندخواندگی‌اند.

ادامه مطلب

در سال‌های اخیر فرزندخواندگی تغییرات زیادی کرده است. فرزندخواندگی علنی و نوزادها بسیار بیشتر از گذشته است. همین امر باعث شده است که فرزندخواندگی نسبت به گذشته متفاوت باشد.

ادامه مطلب