در کشوری جنگ‌زده چون افغانستان که هنوز هم بمباران‌ها و حملات انتحاری جان صدها نفر را می‌گیرد، شرایط و آینده مبهم کودکانی که جنگ والدین‌شان را از آن‌ها گرفته است، کاملاً نگران‌کننده است.

ادامه مطلب