بهزیستی از بین متقاضیان فرزندخواندگی، بهترین و مناسب‌ترین خانواده را با توجه به ملاک‌های مورد نظر سازمان بهزیستی و نظام قضایی انتخاب می‌کند و هدف اصلی بهزیستی تامین منافع کودک است.

ادامه مطلب

شورای نگهبان قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. به این ترتیب، این قانون نهایی شد و رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. در مصوبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲، مجلس با اصلاح ماده ۲۲ این قانون آخرین ایراد شورای نگهبان را رفع کرده بود. شورای نگهبان […]

ادامه مطلب