اخلاقیات و عرف اجتماعی زیر سوال می‌رود شهلامیر گلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقتی یک خانواده فرزندی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند باید مثل فرزند واقعی به او نگاه کند. اگر چنین نگاهی وجود ندارد نمی‌تواند فرزندخوانده را به خوبی تربیت کرده و او را به عنوان یک فرد موثر و سازنده وارد […]

ادامه مطلب

با وجود این که در روزهای گذشته بسیاری از گروه‌های اجتماعی و فعالان حقوق کودکان نسبت به تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اعتراض کردند و آن را قانونی شدن نوعی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده عنوان کردند اما محمد نفریه – معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی- از این ماده و […]

ادامه مطلب

این نوشته در صفحه‌ی فیس‌بوک صبا آذرپیک (حذف یا دسترسی آن محدود شده است) منتشر شده است. با این که نوشته‌ی ایشان پر از اطلاعات نادرست است اما به این دلیل که بارها در فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شده است و بسیاری از موافقان قانون اخیر که ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را منوط به مجوز […]

ادامه مطلب

سبحانی‌نیا اظهار کرد: موضوع ازدواج با فرزندخوانده در حاشیه طرح حمایت از فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد و هیاهویی که در حاشیه آن ایجاد شده متاثر از فضای تبلیغاتی خارجی است و هنوز به تصویب نرسیده است. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ختمی که از سوی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس […]

ادامه مطلب

وقتی لایحه حمایت از کود‌‌‌کان بی‌سرپرست وارد‌‌‌ مجلس شورای اسلامی و بعد‌‌‌ وارد‌‌‌ شورای نگهبان شد‌‌‌، یکی د‌‌‌و نفر از آقایانی که د‌‌‌ر شورای نگهبان بود‌‌‌ند‌‌‌ و برخی از نمایند‌‌‌گان مجلس بحث محرم یا نامحرم بود‌‌‌ن د‌‌‌ختر به پد‌‌‌رخواند‌‌‌ه را مطرح کرد‌‌‌ند‌‌‌ به این صورت که بین پد‌‌‌ر و د‌‌‌ختر خواند‌‌‌ه عقد‌‌‌ موقتی خواند‌‌‌ه شود‌‌‌ […]

ادامه مطلب