با تایید شورای نگهبان، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست نهایی شد

۳شورای نگهبان قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. به این ترتیب، این قانون نهایی شد و رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
در مصوبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲، مجلس با اصلاح ماده ۲۲ این قانون آخرین ایراد شورای نگهبان را رفع کرده بود. شورای نگهبان خواستار آن بود که فرزندخوانده بودن کودک در شناسنامه وی ثبت شود و همچنین در شناسنامه پدرخوانده و مادرخوانده نیز نام کودک به نحوی ثبت شود که مشخص شود وی فرزند زیستی نبوده و فرزندخوانده آنان است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید