۱۶۶۹سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه‌شدگان، با اشاره به اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اظهار داشت: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جزء عایله تحت تکفل بوده و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی از تمامی حمایت‌های مندرج در قانون تامین اجتماعی همانند سایر فرزندان، با رعایت مقررات و ضوابط بهره‌مند می‌شوند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی همانند افراد تحت تکفل بیمه شده محسوب می‌شوند و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی، حکم سرپرستی موقت، ارایه درخواست و ثبت آن در دبیر خانه شعبه (با رعایت سایر مقررات و ضوابط) می‌توانند از تمامی مزایای قانونی تبیین‌شده در قانون تامین اجتماعی برای افراد تبعی بیمه‌شده بهره‌مند شوند. مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان تحت سرپرستی بیمه‌شدگانی که دارای قرار سرپرستی موقت هستند، تا پایان مدت سرپرستی موقت (حداکثر ۶ ماه) انجام می‌پذیرد اما پس از انقضاء مدت یاد شده، ارایه حکم سرپرستی دایم برای تداوم  بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی الزامی است.
برای دریافت دفترچه درمانی سرپرستی فرزندخوانده باید از سوی دادگاه صالح و به حکم قطعی انجام شود، و در صورت فوت سرپرست نیز به فرزندخوانده همانند فرزند زیستی مستمری پرداخت می‌شود.
نداشتن شناسنامه در دوران سرپرستی موقت یکی از موانع اصلی برای گرفتن دفترچه درمانی بود که به گفته مدیر کل امور فنی بیمه‌شدگان با ارایه حکم سرپرستی موفت، رفع شده است. اما همچنان یک مشکل کوچک باقی مانده است. بعد از گذشت ۶ ماه از حکم سرپرستی دایم، فرایند دریافت حکم سرپرستی دایم آغاز می‌شود و ممکن است مراحل اداری و قضایی گرفتن حکم سرپرستی دایم یک ماه تا دو ماه طول بکشد. اما طبق گفته سیروس نصیری مدت اعتبار دفترچه‌های درمانی در دوره سرپرستی موقت، حداکثر ۶ ماه پس از صدور حکم است و پس از ارایه حکم سرپرستی دایم قابل تمدید است. به این ترتیب، فرزندخوانده‌ها یک تا دو ماه فاقد پوشش درمانی هستند. امیدوارم به زودی تامین اجتماعی درباره مرخصی مراقبت از کودک نیز که در قانون مصوب ۱۳۹۲ آمده نیز، اقدام لازم را انجام بدهد.

 

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!