در خوان چهارم که منتظرید، شما را به مشاور معرفی می‌کنند. مشاور علاوه بر نظر کارشناسی درباره صلاحیت شما برای فرزندپذیری به شما کمک می‌کند تا خود را آماده پدر و مادر شدن کنید. روند مشاوره در شکل آمده است.

Picture1

برای گرفتن نامه معرفی به مشاور باید موضوع را از بهزیستی پیگیری کنید. البته خیلی هم عجله نکنید و بلافاصله بعد از این که خوان سوم را به پایان رساندید و گزارش مددکار اجتماعی تکمیل و ارسال شد، به دنبال گرفتن نامه معرفی به مشاور نباشید. چند ماهی صبر کنید و در این فاصله سعی کنید بیشتر درباره فرزندخواندگی بخوانید.
بعد از گرفتن نامه، با مشاور تماس بگیرید و برای جلسه مشاوره از او وقت بگیرید. جلسه‌های مشاوره معمولن ۲ تا ۴ جلسه طول می‌کشد. در آخرین جلسه مشاور به شما زمان تنظیم گزارشش را می‌گوید. ارسال گزارش می‌تواند به صورت مستقیم باشد و شاید هم از خود شما بخواهد که بیایید و گزارش را به بهزیستی ببرید. گزارش در پاکت دربسته است و شما هم باید آن را همان‌طور تحویل بدهید.
بسیاری از متقاضی‌ها فرزندخواندگی دلهره جلسه مشاوره را دارند و نگران پرسش‌هایی هستند که از آنها می‌شود، در ادامه سعی کرده‌ایم به برخی از پرسش‌ها و دل‌نگرانی‌های شما پاسخ بدهیم.

جلسه‌های مشاوره چگونه برگزار می‌شود؟ جلسه‌های مشاوره یه سه شکل برگزار می‌شود. جلسه‌ای دو نفره. جلسه‌های یک نفره جداگانه با مشاور و جلسه گروهی همراه با دیگر خانواده‌های فرزندپذیر. جلسه گروهی با دیگر خانواده‌‌های فرزندپذیر ممکن است برگزار نشود. این موضوع به نظر مشاور بستگی دارد.
در جلسه مشاوره چه چیزهایی مطرح می‌شود؟ در جلسه‌های مشاوره از چیزهای مختلفی حرف زده می‌شود. از این که چرا در پی فرزندپذیری هستید؟ در زمان کودکی زندگی‌تان چگونه بوده است؟ چگونه با همسرتان آشنا شده‌اید؟ چه تصویری از خودتان و همسرتان دارید؟ نظر خانواده‌تان درباره‌ی فرزندخواندگی چیست؟ آیا به فرزندتان می‌گویید که فرزندخوانده است و چرا؟ پرسش‌های مشاور با توجه به پاسخ‌های شما ممکن است تغییر کند.
چه پاسخی به مشاور بدهم که درست باشد؟ پاسخ درست و غلط وجود ندارد. سعی کنید واقعیت را بگویید. جلسه مشاوره را کمکی به خودتان بدانید.
جلسه‌های مشاوره چقدر طول می‌کشد؟ هر جلسه مشاوره یک ساعته است. با توجه به تعداد جلسه‌ها و فاصله جلسه‌ها کل مشاوره یک ماه و حتی بیشتر طول می‌کشد.
مشاور چه زمانی گزارش خود را می‌نویسد؟ به طول معمول مشاور دو هفته بعد از آخرین جلسه گزارشش را می‌نویسد. ممکن است از شما بخواهد که با تماس بگیرید تا وقتی گزارش را آماده کرد، آن را بگیرید و به بهزیستی ببرید. برخی مشاوران نیز گزارش را خودشان مستقیم به بهزیستی می‌فرستند.
نظر مشاور را به ما می‌دهند؟ مشاور نظر خودش را در جلسه مشاوره به شما می‌گوید اما گزارشی را که مشاور برای بهزیستی می‌نویسد، به شما نمی‌دهند. مشاور گزارشش را در پاکت دربسته به شما می‌دهد و باید همان‌طور به بهزیستی برسانید.