from the book, Adoption Wisdom by Marlou Russell, PhD www.marlourussellphd.com

این نوشته برگرفته از کتاب خرد فرزندخواندگی نوشته دکتر مارلو راسل است که با اجازه وی ترجمه شده است و اولین بار در کروسان با قهوه منتشر شده است. نویسنده اجازه بازنشر این ترجمه را در سایت فرزندخواندگی در ایران داده است و با نظارت مترجم بازنشر می‌‌شود.

ترجمه‌ این کتاب به تدریج منتشر می‌شود. تلاش ما این است که هر دو هفته یک فصل را منتشر کنیم.

اینجا درباره‌ی فرزند داشتن ـ فرزند گرفتن و فرزند آوردن ـ است و بیشتر هم قصد دارد که دغدغه‌های فرزند گرفتن را در جامعه‌ی ایران بیان کند. تردیدهای درونی، نگرانی‌های بی‌پایان و دوراهی‌ها و چندراهی‌هایی که پایانی ندارد.

ماه‌هاست این موضوع دغدغه‌ی ما بوده است. بارها درباره‌اش گپ زده‌ایم. گاه خیلی کوتاه و گذرا و تنها یک نگرانی یا خوشی فرزند گرفتن بوده است و گاه بحثی درازدامن و بیشتر مواقع هم با افزودن نگرانی‌ها و تردیدها. جز یک دو جا هم مطلبی از تجربه‌های واقعی آدم‌ها پیدا نکردیم. هر وقت جستجویی کردیم، صفحه‌های اول و دوم و سوم و … دهم فقط پر بود از راه‌های محرمیت فرزندخوانده با والدین خود. گویی تنها مشکل فرزند گرفتن همین است و دیگر هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد. اما هست آن هم زیاد.

بسیاری از این نگرانی‌ها علتش در فضای ابهامی است که پیش‌ِ روی پدرها و مادرهای فرزندپذیر وجود دارد. تقریبن هیچ اطلاع درست و درمانی ندارند. نه می‌دانند چه شرایطی باید داشته باشند، چه مسیری را باید بروند و چگونه مشکلات آن را حل کنند. فرهنگ حاکم بر خانواده‌ها نیز به پنهان‌کاری در این خصوص مایل است وخانواده‌های فرزندپذیر که تعدادشان کم هم نیست، آن را به مانند رازی مخوف از همه کس پنهان می‌کنند.

اینجا برای رهایی از این چرخه‌ی پنهان‌کاری و تسهیم اطلاعات و تجربه‌های فرزندپذیری و فرزندخواندگی ایجاد شده است.