خراسان رضوی یکی از استان‌های پیشتاز در واگذاری کودکان بیمار به خانواده‌ها است و افتخار می‌کنیم که تاکنون بیش از ۳۰ کودک را با مشکلات مختلف جسمی به خانواده‌ها واگذار کرده‌ایم.

ادامه مطلب