فرزندخواندگی مسایل خاص خودش را دارد. تفاوت ترتیب آمدن بچه‌ها و سن‌شان، یادآوری فرزندخواندگی با اتفاق‌های ریزودرشت اطراف، دنبال مقصر بودن از جمله مسایل خاص فرزندخواندگی است.

ادامه مطلب

سوگ‌واری یک واکنش طبیعی دربرابر از دست دادن است. سوگ‌واری روندی است برای التیام یافتن که به شجاعت نیاز دارد و با آسیب‌پذیری همراه است. فقدان و سوگ‌واری از موضوعات مرکزی و اصلی در فرزندخواندگی‌اند.

ادامه مطلب

در سال‌های اخیر فرزندخواندگی تغییرات زیادی کرده است. فرزندخواندگی علنی و نوزادها بسیار بیشتر از گذشته است. همین امر باعث شده است که فرزندخواندگی نسبت به گذشته متفاوت باشد.

ادامه مطلب

گفتن واقعیت فرزندخواندگی یکی از سخت‌ترین کارهایی است که پدر و مادرها باید انجام بدهند. راه آسان وجود ندارد، همه راه‌ها دشوار است و واکنش فرزندمان به این واقعیت قابل پیش‌بینی نیست.

ادامه مطلب