تنها گناه‌شان این است که پدر و مادر ندارند ونمی‌توانند از حق‌شان دفاع کنند. چون پدرو مادرشان سال‌هاست که حقی برای آنها قائل نشدند

ادامه مطلب