ناگهان همه چیز کند می‌شود. دیگر اینجا و آنجا رفتن، جمع و جور کردن مدارک و تلفن زدن‌ها برای هماهنگی و پیگیری جایش را به انتظار می‌دهد. اولین و مهم‌ترین پرسشی که ذهن آدم را درگیر می‌کند این است که چقدر باید منتظر ماند.

ادامه مطلب