بالاخره بعد از سه سال دوندگی، توانستم مجوز اجرایی قانون را بگیرم. کسانی که مرا می‌شناسند، می‌دانند که با شکایت به دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی مجبور به اجرای این قانون شد.

ادامه مطلب

با گذشت ۲ سال از تصویب قانون، فرزندخوانده‌ها از مرخصی مادران‌شان محروم‌اند. سازمان تامین اجتماعی با گفتن این که هنوز به ما ابلاغ نشده است، از اجرای قانون شانه خالی می‌کند.

ادامه مطلب

از همون بیست روزگی‌اش دنبال مرخصی قانونی خودم دویدم وهمچنان می‌دوم. سازمان تامین اجتماعی کل قضیه فرزندخواندگی را زیر سوال برد و گفت ما حقوق مرخصی را نمی‌دهیم.

ادامه مطلب