گفتن واقعیت فرزندخواندگی یکی از سخت‌ترین کارهایی است که پدر و مادرها باید انجام بدهند. راه آسان وجود ندارد، همه راه‌ها دشوار است و واکنش فرزندمان به این واقعیت قابل پیش‌بینی نیست.

ادامه مطلب

بچه‌ها در سه تا ‍پنج سالگی خیلی کنجکاو هستند. همه فکر و ذهن‌شان این است که اطراف خود را بهتر بشناسند. مدام می‌خواهند بدانند دوست‌شان دارید، جایشان امن است و همیشه به ما تعلق دارد. خیلی زود از چیزها خسته می‌شود و به محض این که کنجکاوی‌اش خوابید،  سراغ چیز دیگری می‌رود؛ وقتی هم حرف […]

ادامه مطلب