بهزیستی از بین متقاضیان فرزندخواندگی، بهترین و مناسب‌ترین خانواده را با توجه به ملاک‌های مورد نظر سازمان بهزیستی و نظام قضایی انتخاب می‌کند و هدف اصلی بهزیستی تامین منافع کودک است.

ادامه مطلب