۹۹۹ روایت کودکانه از فرزندپذیری

خانواده‌های فرزندپذیر وقتی می‌خواهند از فرزندخواندگی با کودک‌شان حرف بزنند، نمی‌‌دانند از کجا شروع کنند. بعد از گفتگو هم نمی‌دانند، فرزندشان چه احساسی دارد و نگران‌اند که نتواند احساسش را بگوید. نقاشی راه خوبی برای هر دو دغدغه است. بهانه‌ای برای شروع گفتگو و راهی برای بیان احساس فرزندتان.
از فرزندتان بخواهید روایت خودش را از فرزندپذیری نقاشی کند و آن را به کمپین +۹۹۹# بفرستید. از هنرمند کوچک‌تان بخواهید که قصه نقاشی‌اش را تعریف کند و روایتش از نقاشی‌اش را هم برایمان بنویسید. خودتان هم از نقاشی و این که قبل و بعد کشیدن نقاشی چه حرف‌هایی زدید، بنویسید. نقاشی‌ها با قصه‌هایش در نمایشگاه آنلاین سایت منتشر می‌شود.
همه بچه‌ها می‌توانند در این کمپین شرکت کنند، لازم نیست که فرزندخوانده باشند یا در خانواده‌ای فرزندپذیر زندگی کنند. مادرپدرها برای فرزندشان از فرزندپذیری حرف بزنند و از آنها بخواهند درباره‌اش نقاشی بکشند.

برای شرکت در کمپین ۹۹۹ روایت کودکانه از فرزندپذیری چه کار باید بکنم؟
پدرمادرها با فرزندشان درباره فرزندپذیری حرف بزنند. بعد از او بخواهند درباره‌اش نقاشی بکشد، قصه نقاشی‌شان را بگوید و نقاشی و قصه‌اش را با فرم زیر برای ما بفرستید. به همین سادگی.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.