نمای نزدیک؛ قصه‌های خانواده‌های فرزندپذیر

بیشتر و بیشتر بخوانید

یک روز با مددکار

0
من چهار بچه دارم. اولین دخترم رو همین‌جا به فرزندی گرفتیم. سه تای بعدی یک خواهر و دو برادر بیولوژیک بودن که هر سه تا رو هم‌زمان از روسیه به فرزندی گرفتیم. اون زمان دختر اولم هشت ساله بود، دختر جدیدم پنج ساله بود و پسرها چهار و سه ساله.مادر فرزندپذیر و مددکار

پیچ و خم ِ فرزند گرفتن

0
اگر شرایط فرزندپذیری را دارید و دیگر عزم خود را جزم کرده‌اید می‌توانید کار را شروع کنید. درخواست سرپرستی یک کودکبرای شروع باید درخواستی کتبی خطاب به رییس اداره‌ی بهزیستی شهرستان محل سکونت خودتان بنویسید. این درخواست باید از طرف زن و شوهر به طور مشترک تنظیم شود. در...

شب التهاب و اضطراب

0
فسقلی موفرفری پدرومادر فرزندپذیری هستند که مدتی در اینستاگرام درباره تجربه‌شون و چیزهایی در این مسیر یاد گرفتند، می‌نوشتند. آنها از معدود فرزندپذیرهایی‌اند که درباره خودشون و تجربه‌شون نوشتند. متاسفانه مدتی است از آنها خبری نیست. امیدوارم به زودی دوباره بنویسند. ...

بلاگرها به‌تازگی چی نوشتند

جستجوی خانواده‌ی زیستی برای فرزندخوانده‌ها

0
دیشب در یک میزگرد فرزندخواندگی شرکت کردم با عنوان «جستجوی خانواده‌ی زیستی». خلاصه‌ی بعضی از اون‌چه که...

شما را به شبکه‌ای از فرزندپذیرها، فرزندخوانده‌ها و والدین زیستی و کارشناسان فرزندپذیزی متصل می‌کنیم. از رویدادها و آموزش‌های مرتبط مطلع می‌شوید و می‌توانید بیاموزید و بیاموزانید. گروه‌های حامی تشکیل بدهید و بی‌واسطه از یکدیگر بیاموزید و اتکای عاطفی یکدیگر باشید.

برای بچه‌ها

کتابی برای خواندن