نمای نزدیک؛ قصه‌های خانواده‌های فرزندپذیر

بیشتر و بیشتر بخوانید

گفتگو درباره فرزندپذیری

0
این کتاب ترجمه‌ای از کتاب گفتگو درباره فرزندپذیری است که نشریه آمریکایی خانواده‌های فرزندپذیر منتشر کرده است. بخش دوم کتاب را به نوشته‌های کارشناسان و خانواده‌های فرزندپذیر ایرانی اختصاص دارد.

سایه سنگین والدین زیستی

0
از درخواست‌شان برای فرزندپذیری چند ماهی می‌گذشت. جلسه مشاوره روان‌شناسی را رفته بودند و چندین بار شرایطش را مرور کرده بودند. اما آخر سر در بریده‌ی برگه‌ای انصراف خودشان را نوشتند و رفتند. گفتند هر چه شما گفتید ما قبول کردیم، مگر می‌شود که بیست سال هزینه‌ی مالی و معنوی...

نیکوکارهای پفک‌ نمکی کمکی به بچه‌ها نمی‌کنند

0
این متن برگرفته از مصاحبه‌‌ی مریم یوشی‌زاده با حمیدرضا الوند است. در سال‌های اخیر درهای مراکز بهزیستی به روی مردم بسته شده است و به آنان اجازه داده نمی‌شود با بچه‌ها ارتباط برقرار کنند. برخی بر این باورند چنین رویه‌ای، کودکان تحت‌پوشش را از تجربه ارتباط با انسان‌های دیگر...

بلاگرها به‌تازگی چی نوشتند

جستجوی خانواده‌ی زیستی برای فرزندخوانده‌ها

0
دیشب در یک میزگرد فرزندخواندگی شرکت کردم با عنوان «جستجوی خانواده‌ی زیستی». خلاصه‌ی بعضی از اون‌چه که...

با فرزندخواندگی در ایران شما را به شبکه‌ای از فرزندپذیرها، فرزندخوانده‌ها، والدین زیستی و کارشناسان فرزندپذیزی متصل می‌کنیم. از رویدادها و آموزش‌های مرتبط مطلع می‌شوید و می‌توانید بیاموزید و بیاموزانید. تجريه‌های دیگران را بخوانید يا از تجربه خودتان براي ديگران بگوييد. گروه‌های حامی تشکیل بدهید و بی‌واسطه از یکدیگر بیاموزید و اتکای عاطفی یکدیگر باشید.
فرزندخواندگی در ایران در تمام مراحل فرزندپذیری با شما است. از ما درباره روند فرزندپذیری بپرسید. از مشكلات و شيريني‌های فرزندخواندگی بگویید و اگر چیزی فکرتان را مشغول کرده است و پاسخش را نمی‌دانید، کافی است یک پیغام بگذارید و سوالتان را بپرسید.

برای بچه‌ها

کتابی برای خواندن