پاسخ‌های اساسی به پرسش‌های دشوار درباره فرزندخواندگی

راهنمای تالیف کتاب داستان زندگی
نوشته‌ جوی ریس

ترجمه علی‌اکبر ابراهیمی
نشر نوشته
۵۵ صفحه، ۱۳۹۶

نوشتن داستان زندگی در ایران مرسوم نیست. برای همین نوشته‌ها و کتاب‌‌های معدودی به فارسی در این زمینه وجود دارد. کتاب راهنمای تالیف داستان زندگی از جمله همین معدود کتاب‌ها است.
در این کتاب با منطق نوشتن داستان زندگی آشنا می‌شوید. نبایدهای روایت داستان زندگی را می‌آموزید و نحوه درگیر شدن در داستان زندگی فرزندتان را یاد می‌گیرید.
این کتاب در هفت فصل تدوین شده است. در فصل نخست با رویکرد نوشتن کتاب داستان زندگی فرزندتان آشنا می‌شوید؛ رویکردی که همواره از اکنون آغاز می‌کند و از اکنون به گذشته و آینده گذر می‌کند تا کودک درک مثبتی از وضعیت کنونی‌‌اش پیدا کند. در فصل‌های بعدی شیوه نوشتن کتاب داستان زندگی بر اساس این رویکرد را می‌خوانید. در فصل هفتم کتاب نیز نمونه‌ای از داستان زندگی آمده است که به طور عملی راهنمای نوشتن داستان زندگی فرزندتان خواهد بود.

یک پاسخ بگذارید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید