راهنمای تالیف کتاب داستان فرزندخواندگی

راهنمای نوشتن داستان فرزندخواندگی برای گفتگو درباره آن

راهنمای تالیف کتاب داستان فرزندخواندگی
نوشته‌ جوی ریس

ترجمه علی‌اکبر ابراهیمی
نشر نوشته
۵۵ صفحه، ۱۳۹۶

نوشتن داستان فرزندخواندگی برای بچه‌ها در ایران مرسوم نیست. برای همین نوشته‌ها و کتاب‌‌های معدودی به فارسی در این زمینه وجود دارد. کتاب راهنمای تالیف داستان زندگی از جمله همین معدود کتاب‌ها است. از نوشتن داستان کودک‌تان می‌توانید برای گفتگو درباره فرزندخواندگی استفاده کنید.
در این کتاب با منطق نوشتن داستان فرزندخواندگی آشنا می‌شوید. نبایدهای روایت کردن قصه فرزندتان را می‌آموزید و نحوه درگیر شدن در داستان زندگی فرزندتان را یاد می‌گیرید.
این کتاب در هفت فصل تدوین شده است. در فصل نخست با رویکرد نوشتن کتاب داستان زندگی فرزندتان آشنا می‌شوید. در این رویکرد از اکنون آغاز می‌کنید و از اکنون به گذشته و آینده گذر می‌کنید تا کودک درک مثبتی از وضعیت فرزندخواندگی خود پیدا کند. در فصل‌های بعدی شیوه نوشتن قصه فرزندخواندگی را بر اساس این رویکرد می‌خوانید. در فصل هفتم کتاب نیز نمونه‌ای آمده است که به طور عملی راهنمای نوشتن داستان زندگی فرزندتان خواهد بود.

پاسخی بگذارید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید