خانه بلاگرها

بلاگرها

تا همین چند سال پیش فرزندپذیری مخفیانه انجام می‌شد و مادرپدرها و اطرافیان وقتی به موضوع فرزندخواندگی می‌رسیدند، صدایشان پایین می‌آمد و حرف‌هایشان درگوشی می‌شد. خوشبختانه مادرهای فرزندپذیر این روزها درباره تجربه‌ها و دانسته‌هایشان در بلاگ‌ها و صفحه‌های اجتماعی می‌نویسند. این صفحه‌ها اینترنتی توانسته‌اند فرهنگ فرزندپذیری را در جامعه بگسترانند و جای خالی گروه‌های حامی و ازهم‌آموزی را پر کنند. مطالب برخی از این صفحات در اینجا بازنشر شده است. فرزندخوانده‌ها، پدرها و مادرهای فرزندپذیر و همچنین کارشناسان فرزندپذیری می‌توانند نوشته‌هایشان را اینجا منتشر کنند.

بلاگرها را بخوانید